Spring naar de inhoud

Pakketten en soorten

Er werd een breed aanbod van pakketten en individueel te bestellen soorten samengesteld. Indien voorhanden werd steeds gekozen voor soorten met het label Plant van Hier. Deze planten zijn nakomelingen van wilde planten die in onze regio voorkwamen en zijn hierdoor optimaal aangepast aan onze weersomstandigheden. Daarnaast hebben ze ook meer weerstand tegen ziektes en plagen en zijn ze van groot belang voor de inheemse fauna. Bovendien hebben ze een grote cultuurhistorische waarde. 

Er is keuze uit:
Plantpakketten
Kleinfruit en fruitbomen

Fotomateriaal van de aangeboden soorten is te vinden op het internet. Hieronder enkele links met meer info:
www.plantvanhier.be
www.groenvanbijons.be

Een lijst met het volledig aanbod en de bijhorende Latijnse namen kun je hier terugvinden.