Spring naar de inhoud

Plantpakketten

Houtkant

Een houtkant bestaat uit een rij, of soms meerdere rijen, struiken of bomen die niet elk jaar geschoren worden. Hierdoor wordt een houtkant verschillende meters breed en zijn bloei en vruchtzetting erg uitbundig. Een houtkant heeft zo een grote ecologische waarde voor onder meer vogels, zoogdieren en insecten.

Inhoud pakket (12 planten van 6 verschillende soorten)
Haagbeuk (2), veldesdoorn (2), lijsterbes (2), hazelaar (2), zomereik (2), vogelkers (2)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 1
Kostprijs per pakket: 15 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 1

 

Gemengde haag

Een gemengde haag bestaat uit verschillende soorten. Hierdoor is er minder kans dat de volledige haag door een schadelijk organisme wordt aangetast. Bovendien vormt een gemengde haag zo een schuilplaats voor een brede waaier aan diersoorten. Een haag wordt, in tegenstelling tot een houtkant, jaarlijks geschoren. Bij een haag staan de planten iets dichter op elkaar dan bij een heg.

Inhoud pakket (12 planten van 6 verschillende soorten)
Wilde liguster (2), rode kornoelje (2), veldesdoorn (2), haagbeuk (2), gelderse roos (2), hazelaar (2)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 3 tot 4 (haag) of 1 tot 2 (heg)
Kostprijs per pakket: 15 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 2

 

Gemengde doornhaag

Een gemengde doornhaag bestaat uit verschillende soorten met doornen. Hierdoor wordt de haag ondoordringbaar waardoor verschillende diersoorten er bescherming vinden tegen roofdieren. Bovendien vormt de haag een perfecte natuurlijke afsluiting.

Inhoud pakket (12 planten van 4 verschillende soorten)
Sleedoorn (4), egelantier (2), hondsroos (2), eenstijlige meidoorn (4)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 3 tot 4 (haag) of 1 tot 2 (heg)
Kostprijs per pakket: 15 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 3

 

Haag van enkel haagbeuk

Deze haag bestaat enkel uit haagbeuk. Er staan een viertal planten per lopende meter waardoor snel een gesloten haag ontstaat.

Inhoud pakket (12 planten van 1 soort)
Haagbeuk (12)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 3 tot 4 (haag) of 1 tot 2 (heg)
Kostprijs per pakket: 15 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 4

 

Haag van enkel meidoorn

Deze haag bestaat enkel uit meidoorn. Er staan een viertal planten per lopende meter waardoor snel een gesloten haag ontstaat. De witte, lekker geurende bloemen trekken tal van insecten aan en de meidoorn biedt ook voedsel en een schuilplaats voor vogels.

Inhoud pakket (12 planten van 1 soort)
Eenstijlige meidoorn (12)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 3 tot 4 (haag) of 1 tot 2 (heg)
Kostprijs per pakket: 15 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 5

 

Bijenpakket

De soorten uit dit pakket zijn rijk aan nectar en/of stuifmeel en vormen zo goede drachtplanten voor wilde bijen. Je kan kiezen om de planten in plantverband 2 x 2 meter te plaatsen (1 plant per vierkante meter) of wat dichter bij elkaar te zetten.

Inhoud pakket (6 planten van 6 verschillende soorten)
Veldesdoorn (1), gele kornoelje (1), schietwilg (1), sporkehout (1), wilde liguster (1), hondsroos (1)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 1 of meer
Kostprijs per pakket: 10 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 6

 

Vogelbosje

Een vogelbosje bestaat uit verschillende besdragende soorten en vormt als gevarieerde biotoop beschutting, voedsel en nestgelegenheid voor heel wat vogels. Je kan kiezen om de planten in plantverband 2 x 2 meter te plaatsen (1 plant per vierkante meter) of wat dichter bij elkaar te zetten.

Inhoud pakket (6 planten van 6 verschillende soorten)
Vogelkers (1), rode kornoelje (1), sporkehout (1), sleedoorn (1), lijsterbes (1), wilde kardinaalsmuts (1)

Andere info
Aantal planten per lopende meter: 1 of meer
Kostprijs per pakket: 10 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)
Bestelcode: 7

 

Individueel te kiezen planten

Deze planten kun je per soort bestellen. Omwille van praktische redenen gaat het voor alle soorten steeds om pakketten van 5 stuks van dezelfde soort. Er is keuze uit 9 verschillende soorten.

Inhoud pakket (5 stuks van dezelfde soort per pakket)
Lijsterbes (5) – Bestelcode: 8A
Hazelaar (5) – Bestelcode: 8B
Gelderse roos (5) – Bestelcode: 8C
Rode kornoelje (5) – Bestelcode: 8D
Gele kornoelje (5) – Bestelcode: 8E
Hondsroos (5) – Bestelcode: 8F
Sleedoorn (5) – Bestelcode: 8G
Wilde kardinaalsmuts (5) – Bestelcode: 8H
Eenstijlige meidoorn (5) – Bestelcode: 8I
Zomereik (5) – Bestelcode: 8J

Andere info
Aantal planten per lopende meter: afhankelijk van inplanning
Kostprijs per pakket: 12 euro (15% korting voor leden Natuurpunt en Velt)